Tag Archives: tinh thần

Câu chuyện tinh thần

Tụi mình có thể nhịn ăn, đói một chút chẳng sao. Nhưng nếu tụi mình mãi quên việc cho tinh thần của mình được nạp “chất bổ” thì đến một ngày nào đó, nó sẽ rệu rã ra, rất nhanh… Trong những cách hỗ trợ tinh thần, thì tụi mình chọn sử dụng tinh dầu để tác động và kích thích vào phản ứng của hệ thần kinh.