Tag Archives: soap rửa mặt

Soap rửa mặt – sự lựa chọn an toàn

Nhiều người cảm thấy không thích khi nghe dùng đến xà phòng và hay dùng những sản phẩm thay thế khác, ví dụng như xà phòng rửa tay được thay thế bằng sữa rửa tay, nước rửa tay; xà phòng tắm body được thay bằng sữa tắm,.. Và rõ ràng những sản phẩm như nước […]